Người thầy hợp nhất những 'mảnh ghép' của tên tội phạm nguy hiểm mang 24 nhân cách

Người thầy hợp nhất những 'mảnh ghép' của tên tội phạm nguy hiểm mang 24 nhân cách

Người thầy hợp nhất những 'mảnh ghép' của tên tội phạm nguy hiểm mang 24 nhân cách

Ngay cả những người gần gũi, đã từng tiếp xúc với Billy Milligan - người đầu tiên được trắng án với lý do rối loạn đa nhân cách cũng không dám khẳng định mình hiểu rõ hắn ta. Không ai biết sau cuối, hắn ta là một tên tội phạm độc ác hay một nạn nhân tội nghiệp; một diễn viên tài ba hay một kẻ bị bạo hành nhiều đến mức thần trí điên loạn và mang trong mình ít nhất 24 nhân cách.


goto top